Fraflytning

Skal du flytte?

Vi er naturligvis ked af at du flytter. For at hjælpe dig med processen, har vi beskrevet forløbet. Du har sikkert mange spørgsmål. Hvordan du opsiger mit lejemål? Hvad kan jeg forvente tiden derefter? etc.

Lejemålet opsiges

Du kan opsige din lejeaftale med varslet, som fremgår af din lejekontrakt. Typisk med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag. Opsigelsen skal være skriftelig, hvilket kan ske elektronisk pr. e-mail eller pr. brev.

Bekræftelse af opsigelse

Når vi har modtaget opsigelsen, vil du inden for kort tid modtage en officiel bekræftelse på din opsigelse inkl. en checkliste for rengøring af lejemålet.

Fremvisning

Vi vil i nogle tilfælde videregive dit telefonnummer til eventuelt interessede lejere således, at I indbyrdes kan aftale, hvornår de kan besigtige lejemålet. I andre tilfælde vil Heibo stå for fremvisningen og du vil derfor blive kontaktet direkte af os.

Fraflytningssyn aftales

Du bedes venligst 1 måned inden fraflytningen kontakte os på 30 96 08 88 for at aftale tidspunkt for fraflytningssyn og istandsættelse af lejemålet. 

Fraflytning før opsigelsesperiodens udløb

Vær opmærksom på, at lejemålet skal fraflyttes før opsigelsesperiodens udløb, jf. lejekontraktens § 11. Hvad der præcis gælder i dit tilfælde finder du i din lejekontrakt. Det er dog max. 14 dage, hvor der betales husleje. 

Fraflytningssyn

Til fraflytningssynet gennemgår vi lejemålet sammen, hvor alle bemærkninger bliver noteret i fraflytningsrapporten. Rapporten modtager lejer, når synet er slut. Lejemålet afleveres rengjort og udearealerne genetableres med mindre andet er aftalt. Alle nøgler afleveres ved synet. 

Flyttemeddelse til forsyningsselskaberne

Heibo sørger for at sende flyttemeddelelserne til alle forsyningsselskaber. Du modtager kopi pr. e-mail. 

Flytteopgørelse

Du modtager flytteopgørelsen, kort tid efter vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne. Husk at meddele din nye adresse og dit kontonummer til hcd@heibo.dk.